Centraal Museum – Revealing colours to the colour blind

Zet een nieuwe bril op en zie een nieuwe doelgroep. Met hulp van speciale EnChroma Glasses ervaren mensen met kleurenblindheid in Centraal Museum Utrecht kleur zoals de maker het bedoeld heeft.

 

DOOR BIJ EEN BEZOEK ENCHROMA BRILLEN BESCHIKBAAR TE STELLEN WORDT EEN NIEUWE WERELD GEOPEND, ZOWEL VOOR HET MUSEUM ALS VOOR DE MENSEN DIE NU KLEUR KUNNEN ZIEN.

Eén op de twaalf mannen is kleurenblind, terwijl het Centraal Museum juist voor een zo breed mogelijk publiek de blik wil verruimen.

3.png

 

 

 

Centraal Museum Utrecht is het eerste museum in Nederland dat zo ook aantrekkelijk wordt voor de 700.000 Nederlanders voor wie kleuren zien niet vanzelfsprekend is.

 

 

Centraal Museum Revealing Colour to the Colour Blind from Diederik van Kollem on Vimeo.